/ iStock/Getty Images
Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на седем имота - публична държавна собственост.

Те са разположени на територията на община Айтос, област Бургас, като четири от тях са в с. Черноград, а останалите три в с. Тополица.

Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас-фаза 2“, проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас“, за изграждане на частта, обособена в Позиция 11 „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос“.