/ Веселин Максимов
Калоян Гюрганин
93657
Калоян Гюрганин
  • Калоян Гюрганин

Калоян Гюрганин от 11 „в“ клас в Търговската гимназия, чиeто развитие и прогрес в местни и национални състезания нашият екип следи с голямо задоволство, получи поредното си признание. Той спечели първо място в групата 11-12 клас в Олимпиадата по информатика "С креативност и иновативно мислене по пътя към успеха", организирана съвместно от Фондация "Шанс за децата на България" и Бургаски свободен университет.

Математическото състезание се проведе на 25 март в Бургаския свободен университет в два етапа – тест по информационни технологии и решаване на задача от областта на информатиката. Конкурсните работи оцени комисия в състав: председател - доц. д-р Веселина Жечева, Милена Георгиева, Весела Вангелова - членове. Ръководител на Калоян беше  Христина Кръстева, старши учител в Търговската гимназия.

Чуйте Калоян с няколко скромни думи за своя успех