Младежта е толерантност
Младежта е толерантност / netinfo

Доброволци от младежки клуб „Младежта е толерантност” раздаваха на минувачите на площада пред Общинска администрация малки свитъци с мисли на известни личности. Инициативата беше по повод Международния ден за борба с расовата дискриминация. Клубът е част от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.

Тази кампания продължава в социалната мрежа Фейсбук, където всеки, съпричастен към каузата, може да сподели снимка с табелка с мотото на инициативата. Тя е отворена за всички, независимо от раса, цвят на кожата, пол, език, религия, етнически и социален произход  или друго обстоятелство.

За подробности: https://www.facebook.com/youthistolerance или пишете на аmalipe.burgas@yahoo.com.