Изграждат крайречен парк в Ахелой
Изграждат крайречен парк в Ахелой / netinfo

Ново място за отдих ще краси крайречната алея на Ахелой. Бъдещата зона ще бъде разположена на площ от близо 1250 квадратни метра. С оглед безопасността на играещите деца, пространството й ще бъде затворено с ограда и метални пана откъм пътното платно. Цялата зона за отдих ще се рамкира чрез засаждането на зелен пояс от широколистни дървета, които да преминават и по протежението на прилежащата улица.
С работата си по проекта Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности" ще осигури условия не само за безопасността, но и за забавленията на най-малките. Детските кътове ще са подходящи за малчугани на възраст от 3 до 12 години. Планирани са 4 броя съоръжения, включващи зони за пързаляне и люлеене, клатушка и пясъчник. Под съоръженията ще се оформи тревна настилка, а декоративни широколистни и иглолистни храсти ще очертават допълнително територията за игри.
Алеите около четирите къта ще бъдат застлани с бетонови тротоарни плочи и ще водят до малък кръг с фонтан или чешма. Проектното решение включва още монтаж на пейки за почивка и кошчета за отпадъци, а за още по-голямо удобство и сигурност ще бъдат монтирани осветителни тела, които да осветяват парковото пространство и през тъмната част на денонощието.
Идеята за създаването на обекта бе дадена по време на общественото обсъждане на бюджет 2016 в Ахелой. Местоположението е избрано неслучайно - още преди години площите на запад по ул. „Рила" са били предвидени за крайречна алея. А успешното реализиране на настоящия проект може да провокира разработването на цялостен план за създаването на бъдещия "Крайречен парк".