Ивелина Василева
Ивелина Василева / netinfo

През пролетта на тази година стана ясно, че причина за смъртността на делфините, чиито тела бяха взети за аутопсия и изследвания от италиански учен, е заразно заболяване – морбили. Какви са подробностите от заключенията на специалистите и актуалната ситуация с намерените мъртви китоподобни по българския бряг на Черно море през тази година? Това пита, чрез парламентарен въпрос, председателят на Комисията по околна среда и води Ивелина Василева министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Във въпроса е записано, че трите вида черноморски делфини – афала, муткур и обикновен делфин са защитени видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Съгласно законодателството е забранено тяхното обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, а вземането на намерени мъртви екземпляри е позволено само по процедура, утвърдена от компетентния орган.

Ивелина Василева обръща внимание, че през последните няколко години се регистрира увеличаване на броя на откритите мъртви делфини по крайбрежието. Това предизвика сериозно притеснение сред обществото и поради липса на потвърдено научно мнение, бяха лансирани различни предполагаеми причини. От страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) бяха предприети редица инициативи, свързани с повишаване информираността за оказване на помощ на бедстващи китоподобни, както и с цел координиране на контрола и съгласуване на действията на всички органи, които имат отношение към проблема.

За да бъдат установени причините за увеличената смъртност, Министерството на околната среда и водите се ангажира да намери подходящи тела за изследване и организира аутопсията. По покана на МОСВ и по препоръка на АКОБАМС за целта беше ангажиран италиански учен от университета в Падуа. В резултат от взетите проби и последващи лабораторни анализи в Италия, през пролетта тази година стана ясно, че причина за смъртността на морските бозайници е заразно заболяване – морбили.