Иван Вълков: Посоката е да се завишат глобите и санкциите за нарушители по пътищата
Иван Вълков: Посоката е да се завишат глобите и санкциите за нарушители по пътищата / netinfo

Иван Вълков е зам. председател на парламентарната комисия по транспорт. Заедно с колегите си са вносители на редица законопроекти, свързани с безопасността на движение. Потърсихме го за коментар относно това как ще бъде възпряна продължаващата жестока война по пътищата и намалени многобройните жертви в пътно-транспортни произшествие.


След всяка тежка катастрофа по пътищата се чуват призиви за промени в Закона за движение по пътищата, за жестоки глоби и ред такива мерки. Вие сам сте едни от вносителите на законопректи по темата и бих искал да ви питам дали според вас законите са недостатъчно строги или прилагането им е недобро?


За съжаление ние малко вървим след събитията. Когато стане някое тежко пътно-транспортно произшествие с жертви или с ранени, тогава започваме да говорим за незабарви променив законите. Нашето законодателство е унифицирано с европейското над 90%. Не се различаваме по това от другите страни. По-голямата част от специалистите от бранша смятат ,че трябва да се насочим към по-сериозни санкции и глоби, защото имат възпитателен и възпиращ ефект. За съжаление всички сме свидетели, че нашите водачи на МПС в чужбина спазват правилата изключително стриктно, а у нас си позволяват волности. Затова смятам, че по линия на контрола трябва да се наблегне много повече. С едни по-сериозни санкции и наказания могат да се постигнат много по-добри резултати. Не бива обаче след всяка сериозна катастрофа да искаме промяна в законодателството. Това изключително много затруднява както законодателството, така и участниците в движението по пътищата. Постоянните промени в правилата също създават проблеми за движението по пътищата.


Сам казвате ,че са нужни по-тежки санкции, но кагато в пленарна зала гласувахте глобите за паркиране по тротоари и зелени площи да станат 200 лв, се породи такъв силен обществен натиск, че дадохте на заден ход. Вие лично заявихте пред телевизионните камери, че вероятно глобите ще бъдат коригирани, намалени и отстъпихте сякаш...


Не, ние не дърпаме назад. Напротив. Дадохме една възможност на общините, защото нещата на различни места стоят различно. Дадохме възможност на общинските съвети да решават за размера на глобите...


...така все едно си измивате ръцете ...


...напротив. Максималната глоба беше определена да е 200 лв и тя си остава ,но смятаме ,че минималният праг трябва да е по-висок от сега съществуващия.Досега беше 20 лв., а сега вече е 50 лв. При 20 лв. ефектът клони към 0. Това беше и искане на Националното сдружение на общините да има завишаване на глобите. Ние в комисиите сметнахме, че трябва да има минимум и максимум между 50 и 200 лв. Затова сега общините ще решават какви да са глобите и наказанията. От друга страна трябва да сме наясно, че...нека тук да ви дам два примера за слабости.
Наясно сме ,че има два много слаби момента в Закона за движение по пътищата и това са по отношение на наказанията за шофьорите, употребили алкохол и по отношение на наказанията за шофьрите, които управляват МПС без да имат книжка или са с отнет документ, което е още по-лошо. За съжаление според статистиката тези наказания не само, че не намаляват през годините ,но исе увеличават. Това означава, че наказанията и глобите са неадекватни. Ние имаме между 13000-14000 годишно нарушители след употреба на алкохол. Това са само доказаните случаи годишно. Това е умопомрачителна статистика. Санкциите са свързани с промилите алкохол в кръвта на водача. От 0.5 до 1.2 промила има едни глоби, от 1.2 промила нагоре има съвсем различни санкции. По-страшното обаче е това, че около 30% от водачите извършват едно и също нарушение втори или трети път, това е рецидив. Смятам, че точно тук трябва да се колигира законът. Така например както е в САЩ или в някои европейски страни. Когато алкохолът в кръвта на водача е над 1.5 промила, директно по бързо производство се вкарва за 24 часа в затвора.


В отделни европейски страни обвързват санкцията за нарушението по пътя с доходите на нарушителя и затова има глоби от порядъка на 200 000 евро или 500 000 евро. Това може ли да се приеме като пример за подражание и у нас?


Възможно е да бъде направено ,но е малко по-сложно за нашите условия в момента. В тази насока обаче за сручаите на рецидив трябва да има глоби. Не може някой да нарушава закона десет или дванайсет пъти и да няма ефект от глобите. Спомняте си, че преди няколко години в Бургас имаше катастрофа с жертви на околовръстното и се оказа, че водачът три или четири пъти е бил залавян след употреба на алкохол и едва когато уби двама души, му взеха книжката.
Имаме вече внесени предложения за промяна на Наказателния кодекс, защото това вече не е част от Закона за движението по пътищата. Като цяло сме се обединили в нашата парламентарна комисия по транспорт за една кампания за промяна на Закона...за разделянето на съществуващия на две част. Смятаме да направим обществено обсъждане и в няколко направления да бъдат направени промените. В първата част след разделянето да бъдат правилата за движение и административно -наказателните разпоредби, т.е глобите и санкциите, а в другата част да бъдат свързани с безопасността, т.е с обученията на водачите на МПС и техническото състояние на автомобилите. Там влизат годишните технически прегледи и ремонтите на автомобилите. В тази посока се водят разговорите. Дебатът ще бъде обществен на много места в страната и след приключването му ще бъдем наясно с концепцията, накъде ще се развие законът. В последните 12 години законът е поправян 57 пъти. Вярно е, че много неща от него ще останат, защото не може всичко да промени, но искаме по ясно да ъбда изписани текстове и правила и санкциите да бъдат по-сериозни към нарушителите.


Радарите, мобилните камери ...всичко това намали ли произшествията в контролираните от тях зони?


Радарите не са спирали да действат. Временно спрени бяха техническите средства, които представляват радари и камери, засичащи скоростта. Преди четири години въведохме електронен фиш. След тяхното въвеждане, на камерите и на електронните фишове, имахме спад на произшествията и жертвите по пътищата почти с 40%. През 2008 и 2009 год бях 1163 жертви, а 2013 год паднаха на около 600 души. Това са много спасени човешки животи за една година. За съжаление през февруари 2014 год. моблините камери бяха атакувани в съда и тяхното действие беше спряно за около 1.5 год. Преди два месеца отново върнахме тяхното действие, като се съобразихме с решенията на ВС, които бяха произнесени. Така че във всески един момент ще пуснем моблините камери в действия. Правилникът за приложение също ще влезе в действие. Една наредба ...мисля, че вече е обнародвана в държавен вестник. Така че всеки момент моблините камери ще заработят. Това е изключително важно. Стационарните камери са около 30 в страната, а мобилните са над 170. В новите текстове на Закона са уазани всички реквизити, които трябва да имат тези средства и какво трябва да има в електронния фиш, който е направен от мобилна камера.


Увеличаване на броя на мобилните камери...това ли е посоката за контрол на пътищата?


Разбира се. Имахме намаление на жертвите по пътищата. Аз говор за статистика, а не за емоции. От момента на спирането на действието на мобилните камери досега имаме завишаване на ПТП и жертвите с 7-8%. Тази година също, защото още не са влезли в сила камерите. Има ефект от тези средства и той е доказано възпиращ. Намалели са с над 70% в тези контролирани зони ПТП и жертвите. Според едно изследване за България са напълно достатъчни около 450 мобилни камери. Може би сега ще трябва да са повече, защото се изграждат нови лотове на магистрала „Марица", на „Струма", на „Хемус" . Там също ще трябва нови мобилни камери, но най-много общият брой да достигне около 500 бройки.


Този разход за купуването на моблини камери как ще го оправдаете? Правителството откъде ще осигури необходимите средства?


Помислили сме за това още преди четири години като законодатели. Аз съм един от вносителите на тази промяна. Не искаме пари от правителството. Финансирането на покупката на камерите и на тези технически средства, които се въвеждат, идват от Фонда за безопасност на движението. Фондът формира приходи от глоби на нарушители за превишена скорост. Той се самоиздържа. Към настоящия момент в него има 20 млн. лв, но за съжаление приходите в него са намалели с около 60% в периода, когато мобилните камери не работеха от 2014 год. до този момент. Имаме 300 000 по-малко фишове за нарушения, докато тези камери не действаха. Сами направете сметка дали нарушенията са намалели.


В Германия няма ограничения на скоростта по аутобаните, а по нашите магистрали е 140 км. в час. Въпреки това у нас катастрофите са повече и жертвите са повече. Защо?


Не мога да цитирам статистика за магистралите в отделните държави, но като цяло в Германия имат по-добри показатели за броя на жертвите по пътищата, но ...катастрофи стават навсякъде. Най-напред в безопасността на движението е Холандия. Искаме да работим по техния модел. Това се опитхаме да направим преди четири години, когато въведохме мобилните камери и електронните фишове.


А взимането на шофьорски книжки трябва ли да става по-трудно с повече часове за кормуване и повече изпити?


Това е вече въпрос на дебат, в който специалистите и контролните органи да си кажат мнението. После да се вземе решение, което да е приемливо. В момента с тези 30 часа за кормуване не може да се стане пълноценен водач. Необходимо е да има промени в тази насока. Не мога да кажа точно какви. Нека чуем автоинструкторите и изпитващите. Смятам ,че трябва да има завишаване на практическите занимания, чуват се гласове за връщане на полигоните. Това са предложенията. И има предложение първата година младият водач да шофира само с правоспособен придружител.


А слуховете, че има връзка между увеличаващата си продажба на автомобили с автоматични скоростни кутии и купуването на книжки или прекаленото лесно взимане на книжки от неопитни водачи ...това бихте ли го коментирал?


Това е свързано с развитието на автомобилния бранш. Автоматичните скорости...това е бъдещето. Не бива да спираме развитието на технологиите в автомобилната промишленост...


Вие автомобил на ръчни скорости ли управлявате?


Да, колата ми е на ръчни скорости. Предпочитам да се движа, както казват старите шофьори на „ръчка", за да усещам скоростта и автомобила.