/ Sofia Photo Agency
Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 
Повече занимания на открито за децата

С промените се опростява избора на заявител, отпада служебния избор, предоставят се по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици по двете схеми.
 
Предвижда се ясна процедура за избор на заявители обявяване на интернет страницата им на обявлението за предложения за доставка на продуктите, изискваните документи, реда за провеждането на избора и обявяването му.
 
Промените ще помогнат за повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, включително и чрез разнообразие на доставяните продукти.