/ iStock/Getty Images
Бургаският бизнес внесе в НАП 142 000 000 лева просрочени задължения за първите седем месеца на тази година. От приходното ведомство уточняват, че процентът на доброволното погасяване на просрочени задължения вече е повече от 85 и това е трайна тенденция.

Резултатите са вследствие и на активната политика на приходната администрация към бизнеса и задължените лица, част от която е сключването на споразумения за разсрочено погасяване на задълженията, съобщиха от пресцентъра на местното поделение на НАП.

Оттам съобщиха, че към фирмите с просрочени задължения, които имат приходи и не погасявт на натрупаните задължения, се прилага и крайната мярка на принудителното събиране - изземване на пари от каса, а техните активи се обявяват за продан чрез публични търгове.

87 длъжници на НАП Бургас с обекти по Южното Черноморие се разделиха с оборота от началото на лятната контролна кампания по спазване на данъчното и осигурително законодателство.