/ ThinkStock/Getty Images
Прокуратурата в Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу полицейски служител, привлечен към наказателна отговорност за съставяне и използване от длъжностно лице на официален документ, удостоверяващ неверни обстоятелства, неправомерно получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност и скриване на неизключително нему принадлежащи документи.

Разследването по образуваното досъдебно производство е проведено след извършена проверка във връзка с постъпил сигнал, съобщиха от обвинението. Тя е била възложена през декември 2019 г. на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР по повод действия на полицейски служител и е приключила с данни за извършено престъпление.

Повдигнаха обвинение на полицай, взел подкуп във Варненско

През януари 2021 г. той е бил привлечен в качеството на обвиняем. По делото са проведени разпити с 28 свидетели, предимно разследващи полицаи от състава на ОД на МВР-Благоевград.

По досъдебното производство, приключило с внесен в съда обвинителен акт, е установено, че на 3 февруари 2016 г. обвиняемият съставил докладна записка, в която отразил за претърпяна от него злополука след прибиране от работа.

Посочил за преглед при личния си лекар, като му било предписано лечение и издаден болничен лист. По така депозираната докладна записка, началник отдел „Разследване“ извършил проверка и категорично установил, че отразените в нея от полицейския служител обстоятелства не отговарят на действителността. 

Той депозирал и друг болничен лист, удостоверяващ неработоспособност, с посочена невярна диагноза. Впоследствие от НОИ по сметката на обвиняемия му била преведена сума от 1162,91 лева, като обезщетение за временна неработоспособност.

По делото са събрани доказателства и за извършеното от него скриване на неизключително нему принадлежащи документи. На неустановена дата в периода от 22 юни 2020 г. до 26 март 2021 г. той скрил материали по преписка, заведена в деловодството на 02 РУ при ОД на МВР в Благоевград, касаеща проверка срещу разследващи полицаи.

Той знаел, че те са необходими на проверяваните лица за завеждане на гражданско дело. Посредством укриването на материалите по преписката и непредаването им за архивиране обвиняемият целял да им прегради възможността да заведат частно дело в съда с оглед защита на правата им.

По делото са били приложени извлечения от Централизираната информационна система за документооборота в МВР, от която е видно, че последно материалите по исканата преписка са били предадени на ръка на полицая. Предстои делото да продължи в съда.