/ iStock/Getty Images
Открита е процедура за избор на омбудсман на Община Благоевград, съобщиха от Общински съвет-Благоевград (ОбС). 

На проведено заседание на временната Комисия за номинация за избор на обществен посредник е взето решение за обявяване началото на процедурата по номинация за омбудсман.

Откриха нов арест и пробационна служба в Благоевград

Кандидатите имат 15-дневен срок след датата на публикуване на обявлението, в който да подадат документите си, допълват от ОбС. Документите се приемат в сградата на общинската администрация, ет. 1, кабинет 108. 

За участие в процедурата по номинация кандидатите следва да представят: заявление, автобиография, свидетелство за съдимост, копие от диплом за висше образование, документ, удостоверяващ трудов стаж, концепция за изпълнението на функцията на обществения посредник, както и други материали, които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им. 

След изтичане на обявеният срок комисията ще разгледа постъпилите документи от кандидатите и ще проведе събеседване с избраните по документи, след което ще предложи на
Общинският съвет за гласуване до три кандидатури за обществен посредник. Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.
БТА