/ Дарик
С официална церемония в Банско откриха Пречиствателната станция за отпадни води. Лентата на модерния обект прерязаха министърът на околната среда и водите Нено Димов, областният управител на Благоевград Бисер Михайлов и кметът на община Банско Георги Икономов.

Новата придобивка ще пречиства един от най-ценните ресурси – водата, на зимния курорт. Събитието бе и финалът на мащабния проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, който във времето бе разделен на две фази, първата копка бе направена на 21 август 2013 година.

За първата фаза стойността на проекта е 50 621 355,25 лв., от които европейско финансиране – 32 870 427,03 лв., и национално съфинансиране – 5 800 633,59 лв. Общата стойност за втората фаза на строителството е 33 170 034,99 лв. От тази сума европейското финансиране е 22 036 694,03 лв., а националното съфинансиране – 3 888 826,59 лв.

„Изпълнихме огромен проект за сравнително кратко време. Имахме много трудности, свързани с тежкия и сложен терен в града ни. Старата канализация бе направена преди 40-50 години – силно замърсена и частично разрушена мрежа, много аварии и загуби на вода.

Но всичко завърши добре, доволни сме от качеството на изпълнението. Пречистването на водата е от голям екологичен ефект. Тепърва направеното ще се оценява и от съгражданите ни, и от гостите ни.

Няма как да се развива курортът ни, ако има проблеми с комуникациите под земята”, заяви кметът Георги Икономов. Той допълни, че предстои общината да търси финансиране по ПУДООС за водопроводната и канализационна мрежа в югоизточната част на града, която не е обхваната от изпълнения проект.

„Този проект за близо 84 милиона лева дава по-голям комфорт на Банско и неговите жители и гости, курортът ще е още по-предпочитан от туристите, тъй като реши един голям проблем, свързан с водоснабдяването и пречистването на водите”, каза министър Нено Димов.

С приключването на проекта се подобряват водоснабдителните услуги за населението, хигиенните и здравни условия в града. Намаляват се загубите на питейна вода, спестяват се водни ресурси, подобрява се качеството на питейната вода и на водоснабдителната мрежа.

С изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води с аеробно пречистване на водата за 29 489 еквивалент жителисе подобрява жизнената среда. Повишава се атрактивността на курорта за бъдещи инвестиции.

Направена е и корекция на река Глазне в протежение на над 1 километър. В двете фази на проекта новоизградената канализационна мрежа е над 18,5 км, рехабилитираната канализационна мрежа е почти 32 км, новоизградената водоснабдителна мрежа е 2,6 км, а рехабилитираната водоснабдителна мрежа е 10,4 км.

Битовата канализация е построена със стъклопластови в източната част и с полипропиленови в западната част тръби. Дъждовната канализация е от бетонови тръби в източната и от полипропиленови тръби в западната част. Водопроводът е от полиетиленови тръби с висока плътност.