Мария Неделчева стана  „Царица на пчеларите”
Мария Неделчева стана „Царица на пчеларите” / снимка: ГЕРБ

Отличиха евродепутата Мария Неделчева с титлата „Царица на Пчеларите” на Националната пчеларска конференция в  Елена.

Националният форум-събор под мотото „Заедно да спасим пчелите” събра десетки пчелари от България, Сърбия и Турция, представители на местната и държавна власт, граждани от гр.Елена и региона. Дискусията се фокусира върху здравето на пчелите, съжителството им с хората, предимствата на биологичното пчеларство, пчеларските практики и технологии, а след това бяха наградени изявени дружества, пчелари и деятели на пчеларството, практикуващи и подкрепящи биологичното пчеларство. Конференцията отбеляза 110-та годишнина от създаването на пчеларско дружество „Пчела” в балканския град, където всъщност се поставя началото на модерното пчеларство в България.

В приветствието си към участниците в конференцията, българският евродепутат Мария Неделчева, почетен гост на тържествата в Елена, потвърди ангажимента си за отстояване интересите на пчеларите, които вече защити чрез поправка в доклад на Европейския парламент относно здравето на пчелите. В друг доклад беше прието изменение на българския евродепутат, в което призовава Европейската комисия да увеличи усилията си за подкрепа на секторите в селското стопанство, които доказано допринасят за запазване на биологичното разнообразие и в частност на сектора на пчеларството.

„В момента в Европейски парламент се обсъждат промените в Общата селскостопанска политика, които ще настъпят след 2013 г. Oсновнaта ми каузa тук е постигането на по-голяма справедливост за българските пчелари и облекчаването на финансовото им състояние чрез предоставянето на директни плащания на пчелно семейство”, заяви Неделчева.

Тя отчете и все още неизяснените въпроси, свързани със сектора на пчеларството в рамките на новата селскостопанска политика – статута на пчеларите; трите мерки за озеленяване и критериите, които пчеларите ще трябва да спазват; начина на субсидиране и размера на субсидиите. Пред българското пчеларство стоят редица затруднения и проблеми за преодоляване – загубата на пчелни семейства, забраната за внос на пчели майки, подбиване на пазара с внос на нискокачествени  пчелни продукти от трети страни, финансови затруднения заради липса на субсидии във вид на директни плащания, липса на компенсации за опрашителна дейност и пр. За решаване на част от тези проблеми Мария Неделчева за пореден път призова пчеларите към обединяване и полагане на по-големи усилия за популяризиране на продуктите, които произвеждат.

За активния си принос в защита интересите на пчеларите в новата Обща селскостопанска политика, Мария Неделчева получи Старопрестолна грамота  от Общото събрание на Пчеларския съвет-Велико Търново, с която й бе присъдена титлата „Царица на Пчеларите”.