Мария Неделчева: Необходими са спешни мерки за подсигуряване стабилността на цените на храните
Мария Неделчева: Необходими са спешни мерки за подсигуряване стабилността на цените на храните / снимка: ГЕРБ-Благоевград, архив

Евродепутатите гласуваха резолюция, с която призовават за гарантиране сигурността на храните в световен мащаб и предлагат мерки за борба с повишаването на цените на хранителните продукти. Българският евродепутат Мария Неделчева от Европейската народна партия подписа резолюцията и обясни вота си с необходимостта от спешни мерки за подсигуряване стабилността на цените.

Според Неделчева трябва да се намери решение на проблемите, стоящи в основата на повишаването на цените на храните: злоупотребите с господстващото положение от страна на изкупвачи, нелоялните практики при договарянето, липсата на информация относно ценообразуването, разпределението на печалбата в рамките на хранителната верига и спекулациите на стоковите пазари.

„Ние искаме чрез реформата на ОСП да бъде осигурен стабилен първи стълб за подкрепа на доходите на земеделските стопанства и да бъдат предприети мерки за подкрепа на пазара. С цел да се намалят спекулациите на стоковите пазари ЕП изисква Комисията да подсигури повече прозрачност чрез размяната на качествена и навременна информация относно развитията на пазара. Освен това с нашата резолюция целим да подобрим мястото на селскостопанските производители в хранителната верига, за да може те да получават по-голяма част от печалбите в хранително-вкусовата промишленост”, обясни още Неделчева.

Европейският депутат смята, че спекулацията с цените на храните трябва да бъде разглеждан и в международен план. Ето защо са необходими по-бързи действия от страна на Г-20 с цел да бъдат координирани механизмите срещу повишаване на цените и да се изготви регламентация за справяне с кризи, засягащи храните и селското стопанство.