Грамаждани ще почакат още за асфалтирането на улиците
Грамаждани ще почакат още за асфалтирането на улиците / снимка: Дарик - Благоевград, Елина Христова, архив

Приходната част на бюджета на Община Благоевград се увеличава с 2 406 000 лв., решиха съветниците на заседание на местния парламент. Към 30 юни тази година Общината е изпълнила собствените си приходи в размер на 12 955 134 лв., което е 81,89 % от годишния план. С около 65 % са преизпълнени постъпленията от продажба на нефинансови активи, като съгласно Закона за държавния бюджет тези средства се изразходват само за изграждане и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура.

Дългоочакваното от жителите на кв. "Грамада" асфалтиране на улиците обаче е стопирано, тъй като народните избраници не гласуваха предвидените за целта 1 206 000 лв. Предложението въпросът да се обсъжда на следваща сесия направи съветникът Димитър Урдев, според когото цените за извършването на строително-ремонтните дейности са завишени. Колегата му Радослав Тасков го подкрепи с аргумента, че при сключването на договора преди две години цената на асфалта е била 164 лв. на квадратен метър, докато сега е около 100 лв.

Съветникът и юрист Албина Анева предупреди, че съгласно Закона за обществените поръчки договорът не може да бъде променян едностранно. Според Тасков сумата по договора не може да се увеличава, но има редица примери, при които се намалява стойността на извършваните СМР-та.

Всички знаем, че пазарната оценка в момента е съвсем различна и към тази сума може да прибавим допълнителни разходи за изграждането на тротоарите, предложи парламентаристът Красимир Роячки. Сега имаме тази възможност и трябва да я използваме, за да довършим този квартал един път завинаги, допълни той. Пари никой не иска да реже, но могат да се включат повече дейности, съгласи се с него Радослав Тасков. 

Така се стигна до решението да бъде сформирана комисия, която да проведе преговори с фирмата, спечелила откритата процедура за асфалтирането на кв. “Грамада” - "Монолитстрой", за увеличаване на обема заложени дейности в срок до 20 август. Съветниците одобриха и състава на преговарящите - председателя на Общинския съвет Костадин Хаджигаев, кмета Костадин Паскалев и председателите на комисиите по бюджет, икономика и ТСУ - Йордан Миленков, Иван Ризов и Георги Ганджов.

От изхода на преговорите ще зависи дали Общинският съвет ще отпусне необходимата сума за асфалтирането на кв. “Грамада”. Ако такова решение не бъде взето до 21 септември, когато изтича договорът с фирма “Монолитстрой” ЕООД, по закон трябва да бъде обявена нова процедура за избор на изпълнител. Ако се стигне обаче дотам, асфалтирането на квартала ще бъде възможно чак през 2011 г.

За разлика от "Грамада", общинските съветници безрезервно гласуваха сумата, предложена от Общинска администрация за изграждане на две кръгови кръстовища в размер на 565 000 лв., като фирмата изпълнител "Агромах" се размина без допълнителни преговори.  

Реконструкция ще бъде извършена на кръстовищата на ул. "Симеон Радев” и ул. “14 ти полк” с ул. “Свобода” и на ул. “14 ти полк”, ул. “Джеймс Баучер” с бул. “Александър Стамболийски”.

Друга корекция в предложената от кметска администрация актуализация на бюджета касае увеличаване на разходите за издръжка на "Спортни имоти" с 80 000 лв. От тях 50 000 лв. са за консумативи - вода, горива и електроенергия, а останалата сума е за текущ ремонт.

По предложение на Йордан Миленков съветниците взеха решение на следващата сесия управителят на бюджетното звено Кирил Ваклинов да предостави пълен анализ и остойностена разбивка на всички извършени ремонти и плащания на консумативи.