Целодневно обучение за петокласниците
Целодневно обучение за петокласниците / Дарик - Благоевград, архив

От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от V-ти клас на държавните и общинските училища, съобщи пресслужбата на кабинета.

Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия.

До тази година целодневната организация на учебния ден беше въведена до IV-ти клас.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището, се посочва в прессъобщението.

Наред с това, наличието на втори учител създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

Предвижда се да бъдат обхванати около 22 300 ученици от V-ти клас, като в това число не са включени учениците от средищните училища, които се финансират по проект на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Необходимите средства - 3 380 000 лв., са осигурени по бюджета на МОН.