45-ма искат да купят общинско жилище в Благоевград
45-ма искат да купят общинско жилище в Благоевград / netinfo
45 са постъпилите молби за закупуване на общинско жилище в Благоевград до момента, съобщи на пресконференция кметът на областния център Костадин Паскалев.

35 от тях са одобрени от общинска администрация, 4 от молбите се проверяват, а за останалите 6 се извършва експертиза на жилищата за градоустройствена устойчивост. Предстои всяка една молба да бъде разгледана от съветниците в ОбС - Благоевград.

Молби за закупуване на общински жилища могат да се подават до 31 декември 2008 година.

От 1 януари 2009 година влиза в сила новата наредба за общинските жилища, съгласно която те ще бъдат разпределени на социални, ведомствени и апартаменти за обезщетяване, които няма да могат да бъдат купувани и продавани.

Новата наредба предвижда още наемът за жилище да бъде със срок до 3 години, като след изтичането им ще се прави нова преценка на социалното състояние на наемателите.

В Благоевград общинските жилища са над 500, като около 20 от тях към този момент живеят служители на държавни институции. С влизането на новата наредба обаче те няма да имат правото да ползват общинското имущество.