200 абсолвенти от Педагогическия факултет получиха своите дипломи
200 абсолвенти от Педагогическия факултет получиха своите дипломи / netinfo
200 абсолвенти от Факултета по педагогика към ЮЗУ "Неофит Рилски" получиха своите дипломи на тържествена церемония в зала 114. Дипломи за звършено висше образование получиха и абсолвентите от специалността „Кинезитерапия”. Тържествено слово произнесе деканът на Педагогически факултет доц. Руси Русев.

35 студенти завършват висшето си образование с оценка над 5,50. Заместник-ректорът по учебната дейност доц. Траян Попкочев връчи грамоти и часовници на отличниците в знак на постигнатите високи резултати.

Поздравителни адреси по случай дипломирането на абсолвентите изпрати деканът на Филологическия факултет в ЮЗУ „Неофит Рислки” доц. Антони Стоилов.

Факултетът по педагогика има 30-годишна история. Разкрит е като филиал на СУ “Св. Климент Охридски” в Благоевград.

Днес във Факултета по педагогика се обучават 1100 студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” по акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация специалности.