Европейската природа все още страда заради политическото бездействие
Европейската природа все още страда заради политическото бездействие / ThinkStock/Getty Images

Прегледът на стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г., публикуван днес от Европейската комисия, показва, че през последните няколко години е постигнат значителен напредък, за да се спре намаляването на биоразнообразието и за възстановяване на екосистемите, съобщава wwf.org.uk. Недостатъчното прилагане на съществуващата регламентация е сред главните виновници за понесените от природата вреди.

Стратегията на ЕС, одобрена от неговите страни членки през 2011 г., включва шест главни цели, които трябва да бъдат постигнати, за да се гарантира, че Европа ще спре намаляването на многообразието сред животни и растения, което е от съществено значение за прехраната и устойчивото развитие на континента, както и в глобален план.

След първите четири години напредъкът е недостатъчен, що се от отнася до постигането на всички цели, с изключение на една. Политическата дейност във връзка с осъществяването на целите е неадекватна.

Наскоро срещу британското правителство бе заведено дело от Световния фонд за дивата природа и други неправителствени организации, защото се е провалило в усилията си заедно земеделския сектор да спре замърсяването, което подкопава възстановяването на природата.

Благодарение на директивите на ЕС за птици и хабитати съхраняването на много хабитати и видове се подобри в цяла Европа. Налице са доказателства за възстановяване на популацията на застрашени видове, като кафявата мечка, вълка, бобъра и видрата. Свързаните с това възстановяване ползи за природата, хората и икономиката значително се увеличиха.

Източник: БТА