/ IStock
Съветът на ЕС съобщи, че е решил днес да бъдат отпуснати около 17 милиарда евро от неизползвани и пренасочени бюджетни средства за посрещане на нуждите на украинските бежанци.

Предвижда се средствата да послужат за осигуряване на подслон, образование и здравни грижи за бежанците. ЕС ще позволи гъвкавост на бюджетните разходи, за да бъдат пренасочени суми, предвидени първоначално за инфраструктурни проекти, сближаване, за помощ на най-уязвимите европейци, за възстановяване на икономиката от пандемията.
Временните правила включват възможността в усилията за посрещане на бежанците да се включат и частни организации. Правилата се очаква да влязат в сила в следващите дни, се отбелязва в съобщението.
БТА