/ iStock/Getty Images
България и Румъния са последни в ЕС по средства от правителствения бюджет на страната за научноизследователска и развойна дейност, сочат данните на Евростат.

През 2020 г. общите средства на държавните бюджети за научноизследователска и развойна дейност (GBARD) в целия ЕС възлизат на 100 786 милиона евро, което се равнява на 0,8% от БВП. Те възлизат на 225 евро на човек, което е 22% увеличение в сравнение с 2010 г. (184 евро на човек).

Най-голямо разпределение е отчетено в Люксембург (648 евро на човек), следвана от Дания (519 евро) и Германия (443 евро).

Евростат: Българите и румънците са най-стабилни психически в ЕС

От друга страна, държавите от ЕС с най-ниски бюджетни средства за научноизследователска и развойна дейност на човек са Румъния (15 евро на човек), България (21 евро), Унгария (39 евро) и Латвия (42 евро).

През последното десетилетие най-големият процентен ръст на разпределените средства от държавния бюджет за научноизследователска и развойна дейност от евро на човек е отбелязан в Латвия (от 14 евро през 2010 г. до 42 евро през 2020 г.), Гърция (от 62 евро до 148 евро) и Естония (от € От 77 до 141 евро). За България увеличението е от 14 евро на човек през 2010 година до въпросните 21 евро през 2020.

Обратно, тези разпределения са намалели в Португалия (от 92 евро през 2010 г. на 71 евро през 2020 г.), Испания (от 179 евро на 144 евро), Румъния (от 17 до 15 евро), Франция (от 253 евро на 235 евро) , Ирландия (от €181 до €175) и Финландия (от €387 до €373).
БГНЕС