възрастна жена
възрастна жена / iStock/Getty Images
Използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в сферата на здравеопазването и социалните услуги за възрастни хора, опитът на Норвегия и възможностите за въвеждане на услугите телеасистенция/телекеър в България ще бъдат представени по време на Национална конференция “Иновативни решения в грижите за възрастни хора”.

Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ се осъществява в рамките на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и е на обща стойност 3 333 333 евро.

Конференцията на 5 ноември в централата на Българския червен кръст (БЧК) ще бъде открита от председателя на БЧК акад. Христо Григоров, зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, ръководителя на програмния оператор към МОН Цветана Герджикова и първия секретар в Посолството на Норвегия за Румъния и България Грете Одегард.

В програмата на конференцията с презентации ще участват: ръководителят на проекта и зам.-генерален директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска, националният консултант по кардиология проф. д-р Иво Петров, представители на АСП, АЗ, НАПОО, НЗОК, БЛС, БАПЗГ, СЗО-България, Световна банка, на целевите общини, Национална пациентска организация, Каритас-България, Норвежка асоциация на местните и регионални власти, Западен университет по приложни науки-Берген, представители на общини от западната част на Норвегия и др.
 
БГНЕС