класна стая училище изпит документи
класна стая училище изпит документи / iStock/Getty Images
Службата по трудовите и социални въпроси към Министерството на труда и социалната политика и Посолството на България в Никозия, Кипър, организира информационен ден на 23 октомври 2019 г., съобщиха от МТСП.

Заинтересованите български граждани ще бъдат информирани за осигурителните отношения и процедурите по потвърждаването на осигурителен стаж в различни държави-членки на ЕС за различните осигурителни рискове. Консултациите ще се провеждат от 9 до 14 часа в сградата на Посолството на България в Никозия. Адресът е 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia.

Българските служби с принос в международна операция на Европол за трафик на хора

Консултациите ще бъдат насочени към различните видове обезщетения, получавани въз основа на осигурителен принос като обезщетения за старост (пенсии), безработица, майчинство, инвалидност и др. Ще бъдат разяснени практически въпроси относно процедурите за удостоверяване на осигурителен стаж и спецификите за изчислението му в Кипър. В информационния ден ще се включи Мариос Димитриадис, експерт в Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване на Кипър.

България, Гърция и Кипър искат още средства заради мигрантския натиск

Службата по трудови и социални въпроси е базирана в Атина, Гърция, но консултира и подпомага българските граждани в Кипър по въпроси за упражняване на трудова дейност и ползването на съответните социално-осигурителни права в рамките на координацията на системите за социална сигурност на държави-членки на Европейския съюз, каквито са България и Кипър.