Българчета в Сърбия още нямат учебници за учебната година
Българчета в Сърбия още нямат учебници за учебната година / netinfo

Българчетата в Сърбия, които изучават в трети клас български език, все още нямат учебници на български, защото сръбското министерство на просветата не е разрешило тяхното използване, независимо, че молбата е изпратена още през март, съобщи излизащия на български език в Сърбия „Братство”. Комисията по образованието на Националния съвет на българите в Сърбия ще изпрати протест до сръбските власти,в който ще изрази недоволството си от отношението и грубата небрежност към обучението на български език.

Комисията оцени също, че учебниците от България за българчетата в Сърбия, трябва да се предоставят по достоен начин, а не както досега – да се пренасят през границата от самите родители или ентусиасти, които имат проблеми. По този повод ще се потърси достойно и отговорно сътрудничество с българското просветно и външно министерство.

Проблеми има и при използването на българския език в учебната администрация, защото никой не оспорва правото на неговото използване, но сръбските общини, въпреки задължението си, не поемат материалните разходи, а издателите не искат да печатат малки тиражи.