/ iStock/Getty Images
Въпреки че от предишни проучвания е известно, че кучетата имат способността да различават стопаните си от другите хора, досега не беше ясно кой сетивен орган използват в процеса на разпознаване.

Ново проучване показва, че кучетата са способни да разпознават стопаните си само по гласа, без да се нуждаят от визуални или обонятелни сигнали, за да ги различават от другите хора.

Изследването показва, че при разпознаването на стопаните си чрез гласа кучетата използват същите свойства, които се използват от хората при разграничаването на гласовете.

Първото по рода си изследване е проведено от изследователи от унгарския университет "Еотвос Лоранд", а резултатите са публикувани в рецензираното научно списание "Animal Cognition" на 10 февруари.

"Това е първата демонстрация, че кучетата могат да различават гласа на своя стопанин от много други. Изследването показва също, че кучетата използват някои, но само някои от същите свойства на гласа като хората, за да разпознаят кой говори", отбелязва Атила Анджич, съавтор и ръководител на Лабораторията по невроетология на общуването на "Еотвос Лоранд", където е проведено изследването.

По време на изследването в лабораторията са били поканени 28 двойки кучета-собственици, които са били накарани да играят на криеница, се казва в прессъобщение на унгарския университет. Кучетата трябвало да намерят своите стопани, които се бяха разположили на едно от две места за криене, докато непознат се криел зад другото. След това и собственикът, и непознатият прочели рецепта с неутрален тон от съответните места, а кучето трябвало да идентифицира собственика. Експериментът включвал няколко кръга и гласът на собственика бил съчетан с гласовете на 14 различни непознати. За да са сигурни, че кучетата няма да могат да използват каквато и да е миризма по време на експеримента, в последните два рунда били пуснати записи на собствениците от мястото, където се бяха скрили непознатите.

Резултатите показват, че кучетата са успели правилно да идентифицират собствениците си в 82% от случаите. Когато по време на последните рундове били пуснати записаните гласове на собствениците, кучетата тръгнали към гласа. Освен това кучетата разпознавали по-лесно собствениците си, когато гласът на непознатия се различавал от този на собственика по височина и тон.

Изследователите от проучването казват, че продължителността на времето, през което кучетата са гледали по посока на гласа на собственика си, преди да тръгнат към гласа, показва колко уверени са били в процеса на разпознаване.

"Хората използват предимно три свойства: височина на гласа (по-висока или по-ниска), шумност (по-чист или по-рязък) и тембър (по-ярък или по-приглушен), за да различават другите", обяснява водещият автор на изследването Анна Габор. "Кучетата могат да използват същите или различни свойства на гласа. Ако два гласа се различават по свойство, което е от значение за кучетата, решенията би трябвало да са по-лесни", казва тя.
БГНЕС