Черната дупка е област в пространство-времето, която не може да бъде напусната от нищо, дори от светлината. Общата теория на относителността предвижда, че достатъчно компактна маса би могла да деформира пространство-времето до такава степен, че да се образува черна дупка. Около черната дупка се образува математически определима повърхнина, наречена хоризонт на събитията, която маркира мястото, от което връщането е невъзможно.

Как се образува черна дупка?

Тя се образува, след като една звезда експлодира в супер нова в края на живота си. Материята на звездата се разпада под влиянието на много голямо гравитационно налягане. Обектът, който се получава след това събитие, изкривява пространството до такава степен, че дори и светлина не може да излезе от него. Тази черна дупка след това започва да поглъща и материята около себе си и да расте.

Стивън Хокинг: Черната дупка не е капан, а врата към друга вселена

След като и Слънцето е звезда, това означава ли, че в края на живот си и то ще се превърне в черна дупка?

Всъщност не. Слънцето не е достатъчно голямо, за да се превърне в черна дупка. Една звезда трябва да е поне 3 пъти по-голяма от Слънцето, за да е възможно това.

Огромна черна дупка оспорва теорията за растежа на черните дупки

Да, когато Слънцето умре няма да се превърне в черна дупка, която да погълне Земята, но то все пак ще унищожи цялата Слънчева система.

Каква е вероятността черна дупка да погълне нашата планета и трябва ли да ни е страх от такъв край за човечеството?

Има и друг вид черни дупки, които могат да бъдат създадени на Земята. Твърди се, че микро черни дупки могат да бъдат създавани в Големият адронен колайдер. Учени твърдят, че една такава микро черна дупка или квантово механична черна дупка може да излезе извън контрол и да започне да поглъща материята около себе си, и да расте.

Астрономи регистрираха най-голямото изригване от черната дупка в центъра на Млечния път

Това означава че ще погълне планетата и няма да спре до там. Истината обаче е, че една черна дупка постоянно губи енергия и маса. Този процес е познат като лъчение на Хокинг.

За да са стабилни черните дупки и да растат, зависи от това колко могат да погълнат. Микро черните дупки не могат да погълнат толкова голямо количество материя, за до могат да съществуват.

Вижте още във видеото.