Сюзън Шадлър: Ключът за България е да продължи строгата фискална политика
Сюзън Шадлър: Ключът за България е да продължи строгата фискална политика / netinfo

Интервю на Калиман Мечкаров със Сюзън Шадлър, заместник-директор на Европейския департамент към Международния валутен фонд в предаването „Портфейл” на „Дарик” радио.

Може ли България да бъде управлявана без борд?

Не мисля, че валутният борд ще бъде заменен дори в страните от Европейския съюз като Естония и Латвия. Той продължава да функционира, и то много успешно. България като всяка страна по света има нужда от съвети и помощ. Във вашата страна валутният борд работи много добре и даде невероятен стимул за развитието на икономиката ви.

Когато българите се събудят на 1 януари 2007 година вече като членове на Европейския съюз, техният стандарт на живот няма да се е променил. Кога ще настигнем европейските държави, може би след 20-30 или повече години?

Стандартът на живот на българите няма да се промени на 1 януари 2007 година. Това трябва да стане ясно на всички. Но с времето той ще се вдигне. Това показват и данните на страните от Централна и Източна Европа. Европейският съюз ускорява този процес, но той е доста дълъг.

Той не включва само интеграция към Европейския съюз, но и продължение на добрите политики, продължение на усилията, които се полагат. Трябва да се балансират и рисковете. Аз мисля, че подобряването на стандарта на живот на българите вече започна и се забелязва бърз растеж. Това ще продължи.

Кои са рисковете и проблемите на българската икономика – високият дефицит по текущата сметка, растящата инфлация?

Аз гледам и анализирам икономиката, не мога да взимам отношение относно тревогите на Европейския съюз. Ключът за България е да продължи строгата фискална политика, за да може да балансира рисковете, които следват от растящия дефицит по текущата сметка, от растящите банкови кредити за частния сектор. Тези рискове трябва да бъдат добре балансирани и управлявани.

Какви ще бъдат последиците, ако тези рискове не се балансират добре и дефицитът по текущата сметка продължи да расте?

Не мисля, че дефицитът по текущата сметка ще продължи да расте. Напротив, очаквам в скоро време да започва да се снижава.