Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци, разясняват от ЦИК.

Когато избирателят има регистрация по настоящ адрес в населено място различно от постоянния адрес, той може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в срок до 14 дни преди изборния ден – 17 септември 2022 г., и да гласува по настоящ адрес.

Премиерът събира министри и областни управители заради изборите

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление от лицето за регистриране на настоящ адрес.

Условията и редът за регистрацията на настоящ адрес се определят в Закона за гражданската регистрация.

Изборният кодекс не предвижда възможност за гласуване в място, в което избирателят няма адресна регистрация.
ЦИК