Кънчев: Предложението за удължаване на програма САПАРД е огромен успех
Кънчев: Предложението за удължаване на програма САПАРД е огромен успех / снимка: Sofia Photo Agency

На фона на поредните протести от земеделски производители в страната, за пръв път от месеци дойде една положителна новина от Брюксел. Разрешава ни се да харчим пари по САПАРД още една година. Това, което всъщност всички очакваха, е да разберем кога Еврокомисията ще ни пусне замразените пари от земеделската програма, но според шефа на фонда „Земеделие" Атанас Кънчев това е крачка в тази посока. Добрата вест дошла в писмо от името на еврокомисаря по земеделие Мариан Фишер Боел. Това е политическо решение, което предстои да бъде потвърдено, обясни Атанас Кънчев пред Дарик:

На какво дължим, освен очевидно на работата на вашия екип това решение, доколкото знаем, че пък, от друга страна, имаме проблеми по този програма и спрени средства.

Ами очевидно самото предложение за удължаването на програмата показва качеството на изпълнение на плана за действие, който ние разработвахме четири месеца. Това, разбира се, не означава, че трябва да престанат тези проверки или контролните процедури да бъдат намалени, но това е едно признание, че програма САПАРД е най-успешната предприсъединителна програма и на фона на другите като ФАР и ИСПА, където нямаме такова политическо предложение за удължаване, смятам, че ние постигнахме огромен успех.

Можем ли да приемем това решение за качествено нова оценка за работата на България при усвояването на средствата по програма САПАРД?

Всички знаете, че това е плод и на усилията на вицепремиера Меглена Плугчиева, която имаше среща с комисар Фишер-Боел. Всички знаете, че бяха положени изключително много усилия през последните пет или шест месеца, така че смятам, че това е и първата положителна оценка за огромния труд и усилия в областта на предприсъединителните фондове. За мен, разбира се, това е първата стъпка, от която ние можем или вече доказваме, че можем успешно с налагането на засилен финансов контрол, добра среда на проверки, добра среда на процедури, разбира се, не без помощта и на органите на правосъдието и вътрешния ред, да докажем, че може за четири месеца една програма да бъде спасена. Да докажем, че умеем под формата на един риск мениджмънт да налагаме спешни мерки, които да доведем до успешен резултат. И повтарям успешният резултат е гарантиране на финансовите средства, което направихме, и сега – предложение за политическо решение, с което се удължава програмата с още една година. За мен това е невероятен успех.

Това и някаква стъпка ли е към разрешаване на другия въпрос със средствата, които са спрени и за които ние имахме така решение да използваме средства от бюджета, които евентуално после да ни бъдат върнати, да го наречем.

Това е много по-важна стъпка, защото, ако първа беше възстановяването с европейски средства, а не беше удължена програмата, това означава, че можеше да ги ползваме като ресурс само до края на декември, което всъщност е много скоро. Това е по-голяма и по-важна стъпка. Първо, това е предложение за политическо решение, което трябва да бъде потвърдено от дирекция „Земеделие” в Брюксел, така че това отваря пътя и вратата към възстановяването с европейски средства, което в момента, разбира се, също стои на дневен ред.

Кога да очакваме това потвърждение на политическото решение?

Предполагам, че в един разумен срок до две или три седмици може да бъде официализирано като решение, но смятам, че много по-важен е сигналът, който дава комисар Фишер-Боел с това лично свое предложение програмата да бъде удължена.

Може ли един въпрос в кръга на шегата. Разбираме, че сте въвели униформи във Фонд „Земеделие”.

Да, заставам категорично зад това свое решение. За мен това е продиктувано от едно по-добро ниво на управление на човешките ресурси. Разбира се, тук има и субективни елементи. За мен този период, в който бяха наложени униформите като мое решение, е периодът, в който ще бъдат направени и серия от одити в Разплащателната агенция, серия от одити в Агенция САПАРД. Най-просто казано, Фонд „Земеделие” не е агенция за манекени, това е държавна институция, която да има, нека да го наречем добро ниво, което се изразява и в добро облекло.

Успяха ли вече всички да си купят в нужните цветове ризи, костюми, обувки?

Предполагам. Аз съм осигурил средствата за това облекло още преди два месеца, така че надявам се служителите са счели за необходимо да използват тези средства съгласно моята заповед за тази цел.