Завишени количества прах във въздуха в Перник
Завишени количества прах във въздуха в Перник / netinfo

Прах, осем пъти над средноденонощната норма в Перник, е установила Регионалната инспекция по околната среда и водите в София, съобщиха от инспекцията.

Автоматичната станция за измерване на качеството на въздуха, разположена в центъра на града, е отчела най-висока стойност на запрашеността вчера в 18.00 часа - 1010 хg/куб. м, при норма 55 хg/куб. м.

След установяване на наднормените стойности РИОСВ-София е предупредила ръководството на ТЕЦ "Република" да намали натоварването на централата, за да не се получава наслагване на запрашеността с тази от битовия сектор.

Сухото време, натовареният автомобилен трафик в следобедния час "пик" и преди всичко работата на ТЕЦ "Република" са основните причини за високото съдържание на прах във въздуха над Перник, посочват от инспекцията.

Общината има разработена и приета от Общинския съвет Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, чието изпълнение се следи от РИОСВ-София.

Инспекцията е дала предписание на кмета на община Перник улиците на града да се почистват от прах и кал, да се измиват периодично и да се оросяват.