/ ThinkStock/Getty Images
Необходимата издръжка на живот на четиричленно домакинство в София е 3259 лв.
За да живее нормално едно четиричленно семейство, са му необходими 2472 лева. Така средно на човек в домакинството са нужни 618,15 лева. Това показват данните за потребителските цени и издръжката на живот в България на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ.

От началото на годината тази обща издръжка се е увеличила с 63 лева.

Основната причина за нарастването на необходимите средства за издръжка на живот е поскъпването на хранителните продукти. На годишна база цената на хляба се е повишила с 8,1%, на месото с 8,2%, на млечните продукти – с 4,9%.

Средната месечна работна заплата за област Разград достигна 1109 лв.

По данните на КНСБ, за да се осигури нормалният живот на семейство с две деца, двамата родители трябва да получават не по-малко от 1236 лева нетна заплата.

„Това означава, че фактическата нетна работна заплата, която е 936 лв. към третото тримесечие, изостава с 21% от необходимата работна заплата за издръжка на четиричленно домакинство.

Пенсии 2020 - ябълката на раздора между управляващи и опозиция

Нетният размер на възнаграждението на всеки един от двамата родители не трябва да е по-нисък от 1236 лв. Фактическата нетна работна, която е 936 лв. към третото тримесечие, изостава с 21% от необходимата работна заплата за издръжка на четиричленно домакинство. Във Видин, Кюстендил и Благоевград изоставането е с 35% от средната работна заплата, но паралелно с това има и области, където тази разлика се свива“, обобщи експертът Виолета Димитрова.

В София четиричленно семейство може да живее нормално с 3259 лв., като на човек се падат по 814,65 лв. В столицата има повече разходи за наеми, транспорт, отопление и услуги.

Област Кюстендил е на 26 място по средна брутна работна заплата

Така един работещ родител в столицата трябва да изкарва 1629 лв, а фактическата средна нетна работна заплата е 1322 лв. Това означава, че нетната работна заплата изостава с около 19% от необходимата работна заплата. В това отношение има положителна тенденция, тъй като през 2018 г. нетната заплата в столицата е изоставала с 25%, обясни още Виолета Димитрова.

От данните става ясно и че 72,5% от домакинствата живеят с общ доход за едно лице под необходимите средства за издръжка на живот. Пенсиите нарастват, но възрастните хора, които живеят под линията на бедност, са около 1 млн. 322 300 души.

КНСБ: България остава най-бедната държава в ЕС

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че от синдиката ще настояват за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, като нарастването на минималното възнаграждение да достигне до 50 на сто от средното за страната.

От КНСБ настоява и за промени в данъчната политика и въвеждане на необлагаем минимум, както и за увеличение на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 380 на 415 лева.