пари
пари / DarikNews.bg, архив
878 лв. средната брутна месечна работна заплата за областта през второто тримесечие на 2019 г. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 3.9%, това показват данни на Статистическо бюро- Югозапад. Най-голямо увеличение има в „Административни и спомагателни дейности” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”. Икономическата дейност, в която е регистрирано намаление на средната месечна работна заплата е „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2019 г. за обществения сектор е 1064 лв., а за частния - 814 лева.
В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 11.3%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Финансови и застрахователни дейности”, „Образование“ и „Административни и спомагателни дейности“.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 17.1%, а в частния сектор - с 9.0%.
 
В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2019 г. област Кюстендил е на 26-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 729 лв., София -  1 197 лв., Враца - 1 183, Стара Загора - 1 164 лв., Варна - 1 156 лв., Габрово - 1 108 лв. и Пловдив - 1 093 лева