/ iStock/Getty Images
Средната месечна работна заплата за област Разград през третото тримесечие на годината достигна 1109 лева. Това съобщават от отдел "Статистически изследвания" към Териториалното статистическо бюро-Север, предава БТА.

Разград участва с две номинации за годишните награди в туризма

Спрямо предходното тримесечие увеличението е със 7,4 на сто, а в сравнение със същия период на миналата година нараства с 10,7 процента. В обществения сектор средното заплащане е 1011 лв., а в частния - 1152 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през юли, август и септември са получавали работещите в сферата на културата, спорта и развлеченията, в държавното управление и в дейностите "Операции с недвижими имоти".

Връчиха наградите на името на Никола Икономов (СНИМКИ)

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2019 г. област Разград е на шесто място по показателя средна заплата. По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Разградска област към края на септември са 26 300.

Спрямо края на юни те намаляват с 1,2 процента, а в сравнение със същия период на миналата година с 0,2 на сто. Най-много са наетите в преработваща промишленост, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, и в сферата на образованието, отчитат още от статистиката.