/ iStock/Getty Images
Върховният касационен съд спира използването на Единната информационна система на съдилищата до отстраняване на пречките за пълноценното й използване. Това става със заповед на председателя на съда Лозан Панов.

От ВКС информират още, че новопостъпилите дела ще се образуват чрез Автоматизираната система за управление на делата (АСУД), а заведените в ЕИСС дела и преписки ще бъдат прехвърлени в АСУД.

Съюзът на съдиите поиска оставката на целия състав на ВСС

В мотивите на заповедта се посочва, че ЕИСС не допринася за осъществяването на електронното правосъдие, както е предвидено чрез Единния портал за електронно правосъдие. Тя няма капацитета да осигури на гражданите и юридическите лица дължимия достъп до бързо и равнопоставено правосъдие и не допринася за ефективната работа на съдиите във ВКС, като не им предоставя пълноценно възможността да извършват необходимите процесуални действия и удостоверителни изявления, съобразно нормативните изисквания.

Янаки Стоилов: Към момента няма да бъде закрит нито един районен съд

При използването на ЕИСС, също така, са констатирани рискове относно нейната сигурност, които са от естество да засегнат обективната независимост на съда. Използването й трябва да бъде преустановено с оглед принципа за гарантиране на справедлив процес от независим и безпристрастен съд, пише в съобщението от съда.
БТА