Високо е нивото на предлаганите услуги в администрацията, сочи проучване
Високо е нивото на предлаганите услуги в администрацията, сочи проучване / снимка: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова
Високо ниво на предлаганите услуги в звената на държавната администрация показва национално проучване по метода „Таен клиент", проведено в рамките на проект за подобряване на управлението на човешките ресурси в държавната администрация по европейската оперативна програма „Административен капацитет". В проучването се препоръчва по-ясно обозначаване на работното време и поставяне на двуезични указателни табели.

Според изследването служителите в държавната администрация са любезни и обслужват гражданите в повечето случаи веднага или до 5 минути, но често не се представят по телефона, а понякога не информират за срока и цената на предоставяната услуга.

Министърът на държавната администрация Николай Василев обеща конкретни мерки за подобряване на обслужването още от септември. Най-вече за спазването на новата наредба за работното време: “Работното време на звената за обслужване на клиенти трябва да бъде поне осем часа дневно след прекъсване за индивидуалния служител, който на ротационен принцип може да излиза почивка и понякога може да бъде различно от нормалните работни часове. Например, ако гражданите искат да бъдат обслужвани, нека работното време да бъде от 12 до 20, а не както е удобно на служителите”.

По скалата от 2 до 6 проучването дава много добра и най-висока оценка на териториалните звена на централната администрация и най-ниска – на централната администрация, въпреки че в нейните звена има най-много алтернативни източници на информация.