ВАС отмени кризисния щаб за боклука в София
ВАС отмени кризисния щаб за боклука в София / снимка: DarikNews.bg, Юлиана Николова

Върховният административен съд отмени решението на Министерския съвет, с което се обяви криза за боклука в София, а решението за създаване на Национален кризисен щаб с председател Тодор Модев бе обявено за нищожно. 

Съдът е категоричен, че в конкретния случай не е налице криза по смисъла на закона. Не са представени доказателства за "силно нарушени условия за съществуване и за осъществяване на дейност" в столицата, каквото е законовото определение за криза, тъй като на територията на Столична община е създадена организация по сметосъбирането и сметоизвозването.  

Нарушаването на ритъма на тези дейности за определен период от време не налага извод за съществуването на кризисно положение. Освен това съдът сочи, че създаването на Национален кризисен щаб е правомощие на премиера, а не на колективния орган Министерски съвет.