По-ниските температури през зимата са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо предишни месеци.

В началото на зимния сезон ЕVN България информира клиентите си за факторите, които влияят на потреблението на електроенергия, което традиционно се завишава през този период на годината, съобщава на сайта си .

Важно значение за консумацията на електроенергия имат различни фактори. Сред тях са режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство; състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н. Налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата.

От дружеството споделят и любопитната информация, че понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%.

Други фактори, на които трябва да обърнем внимание са: вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност; поведението при ползване на електроуредите; брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Полезни съвети за ефективно използване на електроенергията:

Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома.

Избягвайте да изключвате отоплителните уреди напълно, защото така стените на жилището изстиват и в последствие уредите консумират повече енергия, за да достигнат отново желаната висока температура.

Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, която отдават в помещението.

При закупуване на климатик съобразете мощността на уреда с големината на помещението, което ще отоплявате.

Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен уред или под пряка слънчева светлина.

Използвайте енергоспестяващи крушки.