/ БГНЕС
Съдиите избират свои представители за членове на Висшия съдебен съвет. Секцията за гласуване с хартиени бюлетини, която се намира в съдебната палата в София отвори в 8:00 ч.

Към 16.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 1376 съдии от 1677 заявили желание за дистанционно гласуване. Регистрираната от тях избирателна активност е 82,15%. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 426-ма съдии, което е 75,67 % активност. Общата избирателна активност е 80,52% като са гласували 1802 съдии.
 

БГНЕС


След 14.00 ч. в Съдебната палата гласуваха кандидатите Атанаска Дишева - съдия във Върховен административен съд, Илияна Балтова - съдия в Апелативен съд-Бургас, Татяна Жилова - съдия в Административен съд-София-град, Райна Мартинова - съдия в Софийски районен съд, Красимир Шекерджиев - съдия във Върховния касационен съд, Николай Гунчев - съдия във Върховен административен съд и Георги Георгиев - съдия в Апелативен съд-Варна.
 
ГЕРБ представи четирите си предложения за членове на ВСС

Кандидатите за членове на кадровия орган са 27. Те се борят за 6 места в съдийската колегия на ВСС.

Право да гласуват имат 2238 съдии, от които 1677 или 75% са заявили, че ще дадат своя вот по електронен път. Изборът за нови членове на съдийската колегия от квотата на магистратите, ще се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдии за шестима от кандидатите.
 

БГНЕС


До 16.00 ч. са гласували 16 кандидати за членове на ВСС. След приключване на изборния ден в 18.00 ч., ще бъде подадена окончателна информация за избирателната активност.
БТА