/ iStock/Getty Images
Общинският оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч въвежда на територията на Общината нови по-строги мерки, съобщиха от Общината.

Нови осем случая на коронавирус в Ловешко

Това стана, след като на 19 октомври в заседателната зала на Община Ловеч се проведе заседание на Общинския оперативен щаб, където бяха поставени и одобрени допълнителните мерки.

Те се налагат поради отчетената тревожна тенденция на разпространение на COVID-19 в Общината, повишения брой на отчетените положителни случаи на заболели и контактни лица.

Повече легла за болни от коронавирус в ловешката болница

Целта е запазване живота и здравето на гражданите и балансирано натоварване на здравната система за справяне с коронавирус инфекцията.


Ето какви са новите мерки:

Преустановят се посещенията в клубовете на инвалида на територията на Общината за запазване на здравословното състояние на възрастните хора.

Преустановява се допускането на публика при провеждане на спортни мероприятия в Спортната зала на Община Ловеч. Препоръчва на директорите на училища да въведат аналогични мерки при провеждане на спортни мероприятия в училищните физкултурни салони;

Засилват се контролните дейности по спазване на противоепидемичните мерки в работните помещения на административната сграда на Община Ловеч: завишаване на сутрешния филтър при допускане на служители до работните им места, системен контрол за носене на маски в сградата; ограничаване достъпа на външни лица, с изключение на центровете за административно обслужване, в които лицата да бъдат допускани само с маска и при спазване на необходимата дистанция;


Маските на открито стават задължителни от четвъртък

Община Ловеч ограничава командироването на служители за участие в обучения и други форуми, освен при особена важност. Община Ловеч, съвместно с органите на МВР и РЗИ, въвежда засилен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти за носене на маски и спазване на дистанция между клиентите.

Препоръчва се на собствениците на търговски обекти да въведат вътрешноведомствен контрол за спазване на въведените от здравните органи мерки.

Община Ловеч въвежда засилен контрол за спазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето и за недопускане на деца под 18 години на обществени места след 22:00 часа без придружител.


Петима новозаразени в Ловешко, почина мъж

Община Ловеч препоръчва на превозвачите да не допускат в обществения транспорт пътници без маска, да се спазва необходимата дистанция. Препоръчва се извършване на дезинфекция на крайните спирки на градския транспорт.

Препоръчва на собствениците на нощни клубове и дискотеки да спазват стриктно разпоредбите на държавните здравни органи за заетост на местата не повече от един човек на един кв. м от общия капацитет.

Препоръчва на ръководствата на народните читалища да преустановят репетиционния процес на певческите групи до края на октомври.