Part of the funds will be earmarked for development of organic farming
Part of the funds will be earmarked for development of organic farming / iStock/Getty Images
ДФ "Земеделие" уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че от 6 юли започват кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2021.

В кръстосаните проверки се включват всички заявления на земеделски стопани с декларирали площи, които са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания. Ще бъдат проверени 1 182 040 земеделски парцела с обща площ 3 880 058 хектара. Те са декларирани от 60 500 кандидати по схемите и мерките за площ. Подадените заявления по всички схеми и мерки за Кампания 2021 са общо 99 551 броя, посочват в съобщение от фонда.

Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

От ДФЗ припомнят, че не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане или на части от тях в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления.