Серен диоксид три пъти над нормата в Димитровград
Серен диоксид три пъти над нормата в Димитровград / netinfo

Серен диоксид три пъти над нормата бе отчетен във въздуха на Димитровград към 15 часа. Час по-късно регистрираното от автоматичната измервателна станция количество на серния диоксид в града бе 1,3 пъти над допустимото.

Източник на замърсяването е ТЕЦ „Марица 3”. За да бъдат ограничени концентрациите на серния диоксид, регионалната екоинспекция разпореди незабавно да бъдат намалени производствените мощности в централата.

Непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в града продължава.

Други новини от Хасково