/ iStock/Getty Images
Министерството на културата е предложило пред Министерството на финансите увеличение на средствата за Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и регионалните библиотеки с 50%, информираха от МК.

От там казаха, че във връзка с обявения символичен протест на библиотечните служители от страната в Деня на народните будители допълнителното споразумение към Браншовия колективен трудов договор за Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и регионалните библиотеки от 18 декември 2020 г. е подготвено и предстои неговото подписване.

В текста на споразумението е предвидено, че въвеждането на коефициенти за отделните длъжности, които да доведат до нарастване на всички заплати в съответната институция, се прилага в рамките на бюджета за съответната година, считано от 01.01.2022 г.

В процеса на разработване на коефициентите работната група, назначена от министъра на културата, изготви анализ, според който за успешното въвеждане на коефициентите се изисква 20% увеличение на стандарта на Националната и регионалните библиотеки.

Предвид този анализ и други фактори, които влияят върху развитието на библиотеките, в хода на актуализацията на бюджетната прогноза за 2022 година, Министерството на културата е предложило пред Министерството на финансите увеличение на средствата за Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и регионалните библиотеки с 50%.
Министерство на културата