/ iStock/Getty Images
Правителството одобри законопроект, с който се предлага удължаване до 31 март 2022 година на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година.

Асен Василев: Новият бюджет трябва да бъде внесен към края на януари

Поради обективно стекли се обстоятелства държавният бюджет за 2022 г. няма да бъде приет преди началото на следващата бюджетна година. Поради това, с оглед създаване на предпоставки за осигуряване на финансирането и извършването на социални помощи и други плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони, с предлаганите разпоредби се цели постигането на правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите за прилагане на специалните закони, уреждащи специфични обществения отношения до 31 март 2022 година, гласят мотивите към предложението.

От МС посочват, че изпълнението на законопроекта ще се осигури финансово в условията на действие на разпоредбата на чл. 87 от Закона за публичните финанси, който урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери.

Служебното правителство стопира процедурата за Бюджет 2022 на извънредно заседание

В рамките на предложения от правителството законопроект се предлага също така отлагане на преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията с 1 година. Отлагането е продиктувано от необходимостта да бъде изграден модерен, изцяло съобразен с европейското право регистър, който да отговаря на нуждите на потребителите. Отлагането ще се осъществи с изменение на преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози.