пари
пари / Sofia Photo Agency, архив
От началото на следващата година месечната помощ, на която имат право хората с увреждания за рехабилитация и балнеолечение, се увеличава от 195 на 225 лева. Това ще стане възможно, след като правителството одобри предложението за вдигане на гарантирания минимален доход с 10 лева, което беше публикувано за обществено обсъждане.

Ще получат ли увеличение на заплатите социалните работници догодина?

Новият размер на гарантирания минимален доход ще увеличи броя на хората, които имат право на месечни социални помощи, на помощи за отопление и за наем на общинско жилище. Освен това ще се повиши сумата на месечните помощи и на еднократната помощ за посрещане на инцидентни нужди при бедствие - от 325 лева тя ще стане 375 лева.

Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция, която се състои от няколко елемента, като средства за транспорт, обучение, диетично хранене, информация и комуникационни услуги. Отделните елементи са обвързани с гарантирания минимален доход и от догодина техният размер се увеличава. Така общата сума за петте елемента става близо 64 лева, или с 8 лева повече спрямо сега.

От догодина: Вдигат детските добавки за едно дете с 3 лв., за две деца - с 5 лв.


Част от помощта са и парите за рехабилитация, които стигат до трикратния размер на този доход, и сумата ще бъде 225 лева. С по-голям размер ще бъдат и някои от социалните помощи. Месечните помощи, които са диференцирани според дохода и статуса на лицето, се вдигат, а достъпът до тях се разширява за около 1700 души повече на месец. Към момента такава помощ получават около 35 хиляди българи месечно. Повече домакинства ще получават и помощта за отопление, която се отпуска за петте месеца на зимния сезон, тъй като се увеличава горната граница на изисквания доход. За издаване на лична карта хората с най-ниски доходи ще имат право на сума до 75 лева, а при инцидентно възникнали нужди помощта ще бъде до 375 лева.