/ iStock/Getty Images
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) постави успешно за пръв път сателитен предавател на млад къдроглав пеликан от гнездовата колония на вида в защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Това съобщиха от организацията.

Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия ще се разбере повече за екологията, придвижванията и заплахите на вида. Това ще помогне да се планират и предприемат бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване, обясняват специалистите. 

Предавателят тежи 33 грама и e с размери 55×56×32 мм. Поставен е на специален участък от крилото на птицата. Маркираните птици много бързо привикват с предавателите и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно, обясняват специалистите. След поставянето на устройството, което е станало на 24 юни, къдроглавият пеликан е освободен в езерото Сребърна. Към момента птицата се придържа основно в Сребърна и в Кълърашкото езеро в Румъния, където се храни заедно с други пеликани, посочиха още от БДЗП. 

Маркираният с предавател млад женски къдроглав пеликан се казва Кали и е кръстен на ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Там през 2021 г. се сформира нова гнездова колония върху наколната дървена платформа, изградена на място. Кали е едно от тридесетте млади пеликанчета, които бяха успешно отгледани през настоящия сезон, посочват от дружеството. За успешното реализиране на операцията БДЗП изказва благодарност на доброволеца Димо Шехларски и на „Сдружение за развитие на туризма в Тутракан и региона“.

Изследването чрез сателитна телеметрия се осъществява в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“, Румънското орнитоложко дружество (SOR), Гръцкото орнитоложко дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта. Скоро данните от предавателя ще бъдат качени на сайта на проекта www.life-pelicans.com и ще има възможност в реално време да се следят придвижванията на маркирания пеликан.