/ iStock/Getty Images

Дружествата, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването ще внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби.

Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.  

Никола Стоянов: Ще се увеличи помощта на литър гориво

Според приетите текстове временната солидарна вноска се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративното подоходно облагане. Предвижда се за невнесената в срок временна солидарна вноска да се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Определя се, че временната солидарна вноска е публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В хода на дискусията Драгомир Стойнев от "БСП за България" коментира, че въпросните текстове отговорят на еврорегламент, който вече е в сила. Той посочи, че от 1 декември всички производители на електроенергия трябва да имат таван на приходите. Това е работа на Министерския съвет, посочи Стойнев, като добави, че регламентът е над закона и какви ще бъдат таваните, може да реши Министерският съвет със свое постановление.  Опасността да се сътвори нещо, което да попречи, вместо да помогне на българската енергетика, е реална, предупреди Драгомир Стойнев. 

Условията и редът за предоставяне на средства за финансова подкрепа на физически лица за смекчаване на последиците от високите цени на енергията за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска, както и размерът на средномесечния брутен доход за 2021 г. за определянето на лицата, които имат право на подпомагане, се определят с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на икономиката и индустрията и на министъра на труда и социалната политика, гласят други разпоредби.

Депутатите приеха предложение на народния представител Делян Добрев (ГЕРБ-СДС),  с което се отменя разпоредба от Закона за енергетиката, с която се дава възможност за сделки с газ. По думите на Добрев в последните месеци, вместо сделки на свободния пазар, сме станали свидетели как едни фирми купуват евтино от "Булгаргаз" количества, след което ги препродават отново на "Булгаргаз", но в пъти по-скъпо. Делян Добрев обясни от трибуната, че т. нар. газ рилийз програма в последните десет месеца се е изродила в "далавера на една шепа фирми и търговци на газ". Той поясни, че с отмяната на въпросната разпоредба, се спира възможността "Булгаргаз" да бъде ощетяван.

Алексиев: „Лукойл“ прехвърля цялата си икономическа дейност в България

Добрев каза, че така ще спре "неправомерното обогатяване" и "шарлатанията" в българската енергетика. По думите му, според данни на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) само за декември "въпросната далавера" би струвала на "Булгаргаз" 17 млн.лв. 

Асен Василев заяви, че "Продължаваме Промяната" ще подкрепи този параграф, защото смятат, че г-н Добрев е прав. "Щеше да бъде много добре, ако това нещо не беше въведено въобще от ГЕРБ преди години. По-добре да го отменим късно, отколкото още по-късно", каза Василев. Добрев му отговори, като посочи, че решението за предоставяне на възможност фирми да купуват от "Булгаргаз" количества е взето след консултация с ЕК, но с уговорката те да продават на свободния пазар, а не, както се случвало напоследък, обратно на "Булгаргаз". Вие, ако имахте желание, това можехте да го спрете още май месец, а не да чакате моето предложение, отговори Добрев. 

БТА