От днес банките предоставят безплатни услуги по сметки за заплати, пенсии и социални плащания.

Новите правила бяха приети преди лятната ваканция на депутатите. Целта – да се облекчат уязвимите групи от хора.

Условие за използването на сметка за основни операции е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените услуги.

Всеки има право само на една платежна сметка за основни операции.

Тегленето на пари ще е безплатно само на банкомати на обслужващата банка.
nova.bg