През учебната година 2023/2024 по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти, на децата и учениците ще се доставят и биологично произведени такива. Освен продуктите по двете училищни програми, като задължителна съпътстваща мярка ще се доставя и пчелен мед - най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Това съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Раздават на децата биопродукти по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.
           
Държавен фонд „Земеделие“ ще упражнява контрол над изпълнението на схемите през учебната година 2023/2024 г. Ще се следи стриктно за спазването на изискванията за качество, навременното изпълнение на заложените графици за доставка, както и проверка на предоставените от одобрените заявители документи, включително и спазване на реално доставените общи количества продукти по всяка една доставка в съответствие с нормативно определените тегла на единичните порции на различните видове продукти.

ДАЗД и децата умуват заедно: Как да се предпазят подрастващите от употребата на наркотици

В ДФ „Земеделие“ до момента са одобрени 101 заявителя по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. През учебната година 2023/2024 доставки на плодове и зеленчуци ще получават 422 671 деца в 3 370 училища и детски градини, както и млечни продукти ще се раздават в 3 336 учебни заведения с включени 426 133  деца.