Министерският съвет одобри 551 649 лева за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката /МОН/.

По Националната програма "Обучение за ИТ умения и кариера" се разпределят общо 247 244 лева. Средствата са за две общински училища в Пловдив и Бургас, които имат обучения по програмиране за 658 ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас. Това са гимназисти, които не изучават "Компютърни науки", но чрез занятията могат да придобият професионална квалификация по професията "Приложен програмист".

Одобреното финансиране е за транспорт, храна и нощувки на учениците, които пътуват от други населени места. В сумата са включени възнагражденията и командировките на преподавателите и специалистите, които работят с учениците. Покриват се разходите за технически и софтуерни услуги, за осигуряването на канцеларски материали и консумативи, за наем на зали и помещения, и др.

Отделно кабинетът одобри 234 410 лева по Националната програма "Бизнесът преподава". От тях 184 135 лева са за бизнес занятия на ученици от първи до 12-и клас. Представители на предприятия ще запознават децата с новостите в технологичния сектор и индустрията. Останалите 50 275 лева са за обучения на учители в реална работна среда.

Педагозите ще участват в семинари и работни проекти на фирми, за да осъвременят знанията си по предметите, които преподават.

По Националната програма "Иновации в действие" се отпускат 39 995 лева. Със средствата ще се организират регионални форуми за представяне и популяризиране на добри образователни иновации. На срещите могат да присъстват учители, ученици, представители на висши училища и научни институти, както и на други организации.

30 000 лева ще бъдат предоставени по Националната програма "Професионално образование и обучение". Парите са за едно общинско училище, което е разработило електронно учебно помагало за професионално образование и обучение. С тях ще се покрият разходи по разработване и оценяване на учебния материал.

Одобреното днес финансиране се предоставя по бюджетите на общините за настоящата календарна година, уточняват от МОН.
БТА