секретни документи
секретни документи / iStock/Getty Images
През четвъртото тримесечие на 2021 г. (40-тата - 52-рата седмица) броят на починалите в България е 45 812, а коефициентът на обща смъртност - 26.7‰.

Смъртността при мъжете е по-висока (28.2‰) в сравнение с тази при жените (25.4‰). Спрямо същия период на 2020 г. смъртните случаи се увеличават с 1 841, или с 4.2%, докато спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 15 099, или с 49.2%.

НСИ

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 44-тата седмица (1 ноември - 7 ноември) - 4 139, или 31.4 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи през четвъртото тримесечие на 2021 г. има през 52-рата седмица - 3 000 души, или 22.8‰.

НСИ

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с третото тримесечие на годината във всички области на страната се наблюдава увеличение в броя на починалите. С най-голямо увеличение са областите Видин (87.9%), Монтана (83.6%) и Кюстендил (70.5%). С най-малко увеличение са областите Търговище (21.2%), Кърджали (23.9%) и Бургас (31.9%). 

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2016 - 2020 г. е с най-висока положителна стойност през 44-тата седмица - 1 943 случая, или смъртността нараства с 88.5% спрямо базовия период (2016 - 2020 г.).  

През четвъртото тримесечие на периода 2016 - 2021 г. възрастовото разпределение на полиналите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдава се нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 79 години. 

НСИ

В 19 области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починалите през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Видин (19.7%), Перник (12.8%), Варна (12.7%), Добрич (12.4%) и София (столица) (11.2%). В останалите девет области е налице спад в броя на починалите. С най-голям спад са областите Смолян (-8.9%), Разград (-6.1%), Търговище (-4.4%), Силистра (-3.7%) и Шумен (-3.5%).