Към настоящия момент няма постъпила информация за замърсяване в българския участък на река Дунав във връзка с разлива край Нови Сад. Това заявиха от Министерството на околната среда и водите. 

От там уточняват, че ситуацията се следи, включително и чрез Системата за ранно предупреждение за аварийни замърсявания на река Дунав, в която участват държавите от международния басейн на реката. Информирани са всички компетентни институции с цел предприемане на действия при необходимост.

Припомня ме, че 35 тона нефтопродукти са изтекли от кораб под български флаг по основното течение на река Дунав, близо до Челарево (Сърбия), на 1287 метра надморско равнище.

Сигнал за опасност в Дунав: Български кораб е разлял 35 тона нефт

Информацията е получена от Министерството на околната среда, водите и горите и Националната администрация "Румънски води" - отдел "Извънредни ситуации", чрез секретаря за граничните води в рамките на двустранното споразумение между Румъния и Сърбия, в следобедните часове на 20 юни. Времето, изчислено от специалистите за разпространение на замърсяването, е около 24-30 часа до навлизането в страната. Като се има предвид обявеното количество замърсител, дължината на вълната на замърсяване ще бъде на разстояние около 70-100 км в условия на ненамеса, надолу по течението от района на производство на събитието, съобщава stiripesurse.ro.

"В момента сръбската страна действа чрез компетентните екипи на Vode Vojvodine (провинциална инспекция по водите, акредитирана лаборатория и др.) съвместно със сръбската армия, за да защити Белград от възможните последици от случайното замърсяване. По този начин беше определено подходящо място, където беше инсталирана плаваща защитна дига, като в момента нефтеното петно е изолирано. На разположение на ръководството на ANAR, съответно на генералния директор инж. Сорин Лукачи, екипите на Банатската администрация на водните басейни (ABA) вече започнаха (визуалното) наблюдение на водите на Дунав, в участъка на Базиаш, от снощи.

Интервенцията по отстраняване на замърсяването, както и вземането на водни проби, ще бъдат извършени от екипите само в случай, че вълната на замърсяване достигне Румъния, респективно ще се наблюдават нефтени течове", информира Националната администрация "Румънски води".
БГНЕС